GWO Enhanced First Aid Szczecin

W związku ze zwiększającą się odległością turbin od suchego lądu oraz zwiększonym czasem dotarcia personelu medycznego do ofiary wypadku, coraz większy nacisk kładzie się na pomoc ofiarom wypadków na miejscu zdarzenia. Zaawansowany kurs „Enhanced first aid GWO pierwsza pomoc offshore” pozwala absolwentowi przeprowadzić akcję ratunkową w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Kurs pierwszej pomocy bazuje na umiejętnościach nabytych na poziomie akcji ratowniczej.

Enhanced first aid GWO to zaawansowana pierwsza pomoc

Dzięki szkoleniu zwiększasz szansę na szybką interwencję w wyniku urazów poważnych lub zagrażających życiu wypadków lub chorób. W związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa, kurs wyposaża techników turbin wiatrowych w umiejętności i wiedzę pozwalającą na szybkie ustabilizowanie sytuacji kryzysowej do czasu przybycia specjalistycznego personelu medycznego.

Zaawansowana pierwsza pomoc na morzu

Program wspiera uczestników w aktywnym podejściu do zarządzania wypadkami i obejmuje szeroki zakres umiejętności praktycznych, podczas gdy w tym zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych, kontrolę intensywnego krwawienia, schematy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym stosowanie AED i podawanie gazów w nagłych przypadkach medycznych, w tym tlenu.

Zajęcia „Enhanced first aid GWO”, czyli pierwsza pomoc offshore jest uzupełniony o procedury przygotowane specjalnie dla turbin wiatrowych, zawierającym cały sprzęt ratunkowy, o którym mowa i który jest używany podczas kursu. Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy szkolenia First Aid, które pracownik branży energetycznej musi odbyć w pakiecie szkoleń podstawowych. Więcej na temat szkolenia przeczytasz na stronie Global Wind Organization.

Zawartość kursu Enhanced first aid GWO to:

 • Praktyczne zastosowanie i pełne zrozumienie zasad pomocy poszkodowanym,
 • Budowanie odpowiednich zachowań przy zdarzeniach i wypadkach,
 • Natychmiastowe ratowanie życia w sytuacjach awaryjnych,
 • Zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzeń ustalających dla jamy ustnej i nosowej,
 • Wspomaganie oddychania z workiem i maską zaworem,
 • Podawanie gazów medycznych, w tym tlenu,
 • Monitorowanie stanu poszkodowanego z wykorzystaniem pulsoksymetrów,
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),
 • Kontrola intensywnego krwawienia za pomocą opatrunków, środków hemostatycznych i opasek uciskowych,
 • Kontrola kręgosłupa.

Dodatkowo:

 • Unieruchomienie pojazdu w razie wypadku,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w drodze do i z pracy,
 • Pomoc ofiarom wypadków,
 • Ratownictwo drogowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA KURS

Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat GWO First Aid, ponieważ jest to warunek konieczny do podjęcia dalszej nauki.

Cele kursu zaawansowanej pierwszej pomocy

Do końca kursu kandydaci będą w stanie:

 • Wykazać się umiejętnością oceny funkcji życiowych poszkodowanego w wyniku oględzin,
 • Przedstawić zasady zarządzania zdarzeniami dotyczącymi scenariuszy w kontekście sektora energii wiatrowe,
 • Zaprezentować bezpieczne i efektywne wykorzystania sprzętu zawartego w pakiecie awaryjnym dla turbin wiatrowych.

Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania niezależnie akredytowanego certyfikatu zaawansowanej pierwszej pomocy, który uzyskasz go w wyniku pomyślnego ukończenia zajęć.

Dlaczego warto?

Obecnie  kurs  ofshore jest coraz częściej wymagany przez pracodawców. Ciągłe poszerzanie swoich kompetencji sprzyja znalezieniu lepszej pracy i zwiększeniu swoich zarobków. Pamiętajmy, że z czasem szkolenia stają się standardem, więc tym lepiej dla Ciebie, im szybciej ukończysz i uzyskasz nasz certyfikat. Pierwsza pomoc to także praktyczna wiedza, która niejednokrotnie decyduje o życiu ludzi.

Zobacz także inne nasze szkolenia i zobacz jak wygląda praca „na wiatrakach”. Czekamy na Twój kontakt.

GWO Basic Technical Training – moduł instalacyjny

Wiesz jak wygląda szkolenie GWO Basic Technical Training – kurs instalacyjny? Szkolenie GWO Basic Technical Training kurs instalacyjny ma na celu uzupełnienie pakietu kursów z zakresu BHP (Basic Safety Training) oraz ujednolicić podstawowe szkolenia techniczne.

Zobacz na czym polega szkolenie Basic Technical Training.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Basic Technical Training składa się z trzech modułów oraz dodatkowego – modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony, po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym. Celem modułu instalacyjnego jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Kursy można prowadzić niezależnie od siebie, lub jako jednolite szkolenie.

Moduł instalacyjny nie jest częścią obowiązkowego szkolenia BTT.

Decyzja, czy to szkolenie chcesz zrobić, należy do Ciebie.

Miej na uwadze, że pracodawca może wymagać od Ciebie pełnego zestawu czterech szkoleń.

Kupując u Nas pełny pakiet BTT, zapłacisz mniej

Podstawowe Szkolenie Techniczne GWO, dzieli się na następujące cztery moduły:

JAKI JEST CEL KURSÓW I SZKOLEŃ GWO BASIC TECHNICAL TRAINING?

Moduły BTT gwarantują, że jako uczestnik szkolenia, będziesz miał świadomość zagrożeń napotkanych podczas pracy nad systemami hydraulicznymi, mechanicznymi i elektrycznymi.

Dodatkowo podczas modułu Instalacyjnego, dowiesz się i zrozumiesz zagrożenia i ryzyka, jakie niesie za sobą wykonywanie instalacji / wznoszenie turbiny wiatrowej na lądzie (onshore) i morzu (offshore).

Obejrzysz filmy oraz otrzymasz materiały ilustrujące metody instalacji, abyś mógł sam ocenić, jak zaawansowane są to prace i czy jesteś gotowy na to wyzwanie.

Dzięki BTT, poznasz sposoby kontrolowania i minimalizowania ryzyka podczas prac technicznych, a tym samym uzyskasz “bilet do pracy na lądzie i na morzu w branży wiatrowej”.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM KURSIE?

 • BTT kierujemy głównie do osób, które nie mają doświadczenia w środowisku turbin wiatrowych w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych czy elektrycznych.
 • Szkolenie jest również dla tych, którzy pragną ujednolicić swoją wiedzę, z innymi tego typu szkoleniami.
 • Dzięki BTT możesz podnieść kwalifikacje.

Jeżeli posiadasz już pewną wiedzę na temat tych obszarów, o których mówi GWO BTT, ale nie konkretnie w zakresie turbin wiatrowych, również jest to kurs dla Ciebie.

CELE MODUŁU INSTALACYJNEGO BTT

Celem modułu instalacyjnego BTT, jest przekazanie Tobie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), ponieważ są one wymagane w pracy. Wiedza i umiejętności są przekazywane z wykorzystaniem bezpiecznych procedur pracy, więc i odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Aby wziąć udział w module instalacyjnym BTT, musisz najpierw uzyskać certyfikat w module mechanicznym BTT

CELE KURSU BTT INSTALACYJNEGO

Moduł instalacyjny BTT powinien gwarantować, że będziesz w stanie:

 1. określać główne czynności instalacyjne i wyjaśniać ogólne ryzyko i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji,
 2. objaśnić system list kontrolnych w trakcie całego procesu instalacji,
 3. wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji,
 4. objaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji,
 5. omówić podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych,
 6. przedstawić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem,
 7. objaśnić podstawowe urządzenia mechaniczne,
 8. zademonstrować sposób wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasady i normy obchodzenia się z kablami i ich instalowania,
 9. wyjaśnić podstawowe instalacje hydrauliczne,
 10. omówić zasady działania zewnętrznych prądnic podczas instalacji,
 11. objaśnić zasady odbiorów po-wykonawczych.

 CZAS TRWANIA GWO BASIC TECHNICAL TRAINING MODUŁ INSTALACYJNY

Przedstawiony przez nas poniżej czas trwania szkolenia jest orientacyjny.

Instruktor może zadecydować, który element szkolenia wymaga poświęcenia większej lub mniejszej uwagi, pod warunkiem zachowania integralności programu.

Niektóre elementy teoretyczne, dostarczamy podczas ćwiczeń praktycznych, ponieważ, szkolenie jest dynamiczne i atrakcyjne.

Jeśli moduły dostarczamy, jako część jednolitego szkolenia, wówczas wspólne elementy „wprowadzenie” i „ocena” są łączone, skracając całkowity czas szkolenia.

W planach zajęć każdego z modułów sugeruje się, w jaki sposób można to osiągnąć.

MODUŁY – CZAS TRWANIA W RAMACH POŁĄCZONEGO KURSU:

 • Mechaniczny 13,67 godzin 
 • Elektryczny 9,92 godzin
 • Hydrauliczny 8,92 godzin

OGÓŁEM 31,67 godzin

Szkolenie w ciągu dnia nie może przekroczyć 10h dydaktycznych, z uwzględnieniem przerw.

W ramach szkoleń zapewniamy napoje, posiłki oraz podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi, ponieważ wierzymy, że najwyższa jakość usług zaowocuje.

Kurs mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny 

W ramach szkolenia łączonego, całkowity czas trwania szkolenia szacuje się na przynajmniej 4 dni (co przekłada się na 31 godzin i 40 minut efektywnej pracy).

Moduł mechaniczny i instalacyjny ( połączone szkolenie)

Czas trwania kursu, szacuje się na co najmniej 4 dni  (czyli minimum 30 godzin i 55 minut efektywnego czasu szkolenia).

W przypadku szkolenia realizowanego jako osobne moduły, operatywny czas szkolenia dla każdego modułu jest następujący:

– Moduł mechaniczny szacuje się jako kurs 2-dniowy (ok 13 godzin i 40 minut).
– Moduły elektryczny i hydrauliczny są oceniane jako 1,5-dniowe kursy (minimum 9 godzin 55 minut dla modułu elektrycznego i co najmniej 8 godzin 55 minut dla modułu hydraulicznego).
– Moduł instalacyjny szacuje się jako kurs 2,5-dniowy (co najmniej 17 godzin i 40 minut).

Umiejętności praktyczne szkolenie GWO Basic Technical Training

Część teoretyczna kursów prezentujemy w formie slajdów, a praktyczną – warsztatów lub labolatoriów, więc ma ono działanie kompleksowe.

Ważność certyfikatów GWO Basic Technical Training

Nabywając podstawowe szkolenie techniczne, uzyskujesz bezterminowe kwalifikacje, więc warto je przemyśleć.

Przyjmujemy, że BTT i Blade Repair powinno się odnowiać, jeżeli nie wykonujesz danego zawodu lub specjalizacji dłużej niż 5 lat. To nie musi być ciągłe wykonywanie tej pracy, ponieważ warto zadbać o odmienność.

Onshore i offshore – Szkolenie GWO Basic Technical Training

Basic Technical Training jest respektowany zarówno w pracach na morzu (offshore) jak i na lądzie (onshore) w ten sam sposób pomimo, iż pewne elementy pracy mogą się różnić jak pre-assembly. Na morzu i lądzie potrzebne są kusry, ponieważ bez nich nie można wykonywać czynności w środowisku turbin wiatrowych.

PRACODAWCY, CORAZ CZĘŚCIEJ WYMAGAJĄ PEŁNEGO PAKIETU BTT, NAWET DO NAJPROSTSZYCH PRAC, WIĘC WARTO GO MIEĆ!

Zwiększ swoje szanse na pracę i rozpocznij szkolenia już dziś

Pamiętaj, u nas możesz dostać atrakcyjne formy finansowania z PARP i EFS. Uzyskaj pomoc od 20% do 90 % wartości szkolenia!

GWO BTT hydraulical – Szczecin

GWO BTT hydraulical to kurs uprawniający do zadań hydraulicznych wewnątrz turbiny wiatrowej. Może on zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu z modułu mechanicznego. Basic Technical Training znacznie poszerzy Twoje kompetencje z zakresu pracy jako technik, więc warto uzupełnic CV o atrakcyjne pozycje.

Moduł hydrauliczny, podobnie jak mechaniczny, instalacyjny i elektryczny odbędziesz w Polsce, we wrocławskim ośrodku Global Wind Consulting. To wygodne rozwiązanie, ponieważ obniży Twoje koszty podróży i pozwoli zrozumieć wykłady prowadzone w ojczystym języku.

GWO BTT hydraulical

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT został zaprojektowano w tak, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

 • wyjaśnić podstawy hydrauliki,
 • ocenić ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną,
 • objaśnić funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy,
 • opisać funkcje różnych typów napędów,
 • nazwać prawidłowo funkcje różnych typów zaworów,
 • omówić funkcję akumulatorów i zademonstrować, jak je sprawdzić i wstępnie naładować,
 • wyjaśnić funkcję różnych typów czujników,
 • zidentyfikuj elementy, które przenoszą olej,
 • opisać sposób postępowania z olejem,
 • zidentyfikować i znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym,
 • pokazać, jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM MODULE

Kompetencje z zakresu hydrauliki w połączeniu z umiejętnością pracy na wysokości są cenne, ponieważ stanowią unikalne kompetencje. Szkolenie GWO BTT hydraulical spełnia wszystkie założenia światowej organizacji wiatrowej, więc uprawnienia tego kursu są respektowane na całym świecie. Kursy dedykujemy nie tylko doświadczonym pracownikom, ale także początkującym. Stawiamy na zajęcia pod okiem doświadczonych techników, ponieważ tylko oni mogą zapewnić praktyczną wiedzę delegatom. GWO stworzyło program kursu tak, by kursanci odbyli jak najwięcej ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć, co przekłada na jakość pracy fachowców. Branża OZE nie kryje ciągłego zapotrzebowania na techników, w związku z czym zarobki w tym sektorze należą do relatywnie wysokich.

 

poznaj gwo btt electrical
poznaj gwo btt hydraulical

Kliknij tutaj!

GWO BTT electrical – Szczecin

Sprawdź czym jest GWO BTT electrical! Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który możesz uzyskać po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym. Zajęcia zawierają wiedzę z zakresu dokonywania napraw elektrycznych wewnątrz turbiny wiatrowej. Postaw na pewne kwalifikacje.

Stawiamy na najwyższą jakość kursów, dlatego w naszym gronie znajdziesz techników z długoletnim doświadczeniem.  Poza zajęciami teoretycznymi organizujemy ponadto ćwiczenia praktyczne, które przygotują delegatów do podjęcia pracy w realnych warunkach. Branża OZE jest bardzo perspektywiczna. Warto więc poświęcić jej czas i rozważyć wszystkie aspekty działalności w branży wiatrowej – jednej z najbardziej rozwojowej gałęzi przemysłu. Ukończ kurs BTT Electrical, a wraz z kompetencjami wzrosną także Twoje możliwości podjęcia ciekawej pracy w zawodzie.

GWO BTT Electrical

Standardowy moduł elektryczny GWO BTT został zaprojektowany tak, aby mogli go używać technicy turbin wiatrowych i potrafili:

 • Opisać podstawy elektryczności,
 • Określić ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi,
 • Omówić funkcję i symbol elementów elektrycznych,
 • Wyjaśnić funkcje różnych typów czujników,
 • Opisać i zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie,
 • Pokazać, jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MODULE

Znajomość dokonania działań z zakresu elektryki w połączeniu z umiejętnością pracy na wysokości są cenne, ponieważ stanowią unikalne kompetencje. Szkolenie GWO BTT hydraulical spełnia wszystkie założenia światowej organizacji wiatrowej, więc uprawnienia tego kursu są respektowane na całym świecie. Kurs dedykujemy nie tylko doświadczonym pracownikom, ale także początkującym. Stawiamy na kurs pod okiem doświadczonych techników, ponieważ tylko oni mogą zapewnić praktyczną wiedzę delegatom. GWO stworzyło program kursu tak, by kursanci odbyli jak najwięcej ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć, co przekłada na jakość pracy fachowców. Branża OZE nie kryje ciągłego zapotrzebowania na techników, w związku z czym zarobki w tym sektorze należą do relatywnie wysokich.

poznaj gwo btt electrical
poznaj gwo btt electrical

Kliknij tutaj!

GWO BTT mechanical – Szczecin

Czy znasz GWO BTT mechanical? Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego. Możesz go otrzymać po uzyskaniu certyfikatu z modułu mechanicznego. Zobacz co zawiera w sobie program szkolenia, który, w przeciwieństwie do innych kursów jest respektowany na światowym rynku pracy.

Moduły BTT to pewne kwalifikacje, ponieważ są akredytowane przez Global Wind Organisation. Istotą programu jest przekucie wiedzy w realne umiejętności, więc największy nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne. Kompetencje po kursie uprawniają do wykonywania zadań mechanicznych wewnątrz turbiny wiatrowej, ze względu na zróżnicowanie trudności danej naprawy.

GWO BTT Mechanical

Standardowy moduł mechaniczny GWO BTT umożliwia pracę technikom turbin wiatrowych, ponieważ po jego ukończeniu są oni w stanie:

 • Wyjaśnij główne elementy, systemy mechaniczne i podstawowe zasady działania turbin wiatrowych.
 • Opisać ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką.
 • Udowodnić rozumienie zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontroli.
 • Wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie używania narzędzi pomiarowych.
 • Zaprezentować prawidłowe stosowanie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania.
 • Wyjaśnić zasady działania przekładni.
 • Omówić działanie układów hamulcowych i zademonstrować sposób ich kontroli.
 • Opisać działanie układu chłodzenia i zademonstrować sposób jego kontroli.
 • Objaśnić działanie układu smarowania i zademonstrować sposób jego kontroli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU

Kurs możesz odbyć w Polsce, we Wrocławskim ośrodku Global Wind Consulting, więc jeśli masz pytania, koniecznie pisz i dzwoń. Światowy rynek pracy uwzględnia standardy GWO, poniważ są one uniwersalne. Twój kurs po ukończeniu znajdzie się w internetowym systemie GWO WINDA, dzięki czemu nie musisz martwić się o certyfikat w formie fizycznej. Zaufaj najlepszym!

 

poznaj gwo btt electrical
poznaj gwo btt electrical

Kliknij tutaj!

Szkolenie GWO Blade Repair – Szczecin

Szkolenie GWO Blade Repair zapewnia nabycie kompetencji i uprawnień do serwisowania i konserwacji łopat turbin wiatrowych. Podczas dziewięciu dni szkolenia kursant zdobędzie wiedzę na temat podstawy napraw w teorii oraz części praktycznej w warsztacie. Ostatni dzień to egzamin z wiedzy teoretycznej. Pozytywny wynik na egzaminie pozwala uzyskać certyfikat i zdobyć pracę na całym świecie. Poza kursem Blade Repair do rozpoczęcia pracy w środowisku turbin wiatrowych niezbędny jest jeszcze kurs z wiedzy podstawowej Basic Safety Training.

Szkolenie GWO Blade Repair

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej. Będą mogli także bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Poznaj szczegóły!

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m,
 • Reparacji krawędzi natarcia do 1,5 m,
 • Serwisu na głębokość do rdzenia,
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²,
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu,
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej.

Dla kogo jest szkolenie GWO Blade Repair?

 • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
 • Personel wykonujący funkcje związane z pracą. Zostały one ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Program zajęć zakłada, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Przechodząc pozytywnie kurs, nie musisz więc go więcej odnawiać.

Blade B, a Blade Repair

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”, natomiast Blade Repair to poszerzona wersja kursu Siemensa, ponieważ zawartość merytoryczna kursu Blade Repair jest bardziej zbliżona do kursu Blade C. Poza tym Blade Repair to szkolenie akredytowane przez GWO. Więcej o różnicach przeczytasz tutaj.

Dowiedz się więcej

Szkolenie Blade Repair, w przeciwieństwie do innych szkoleń trwa 70 godzin. Informacje o kursie uzyskasz tutaj,  podczas gdy my zapraszamy do kontaktu! Zadźwoń lub napisz, a z pewnością damy Ci wszystkie niezbędne informacje. Ilość wakatów w branży energetycznej wciąż rośnie, gdy pracy nie ubywa. Tak więc, branża OZE wydaje się najbardziej rozwojową.

CENA SZKOLENIA I TERMIN. KLIKNIJ TUTAJ!

GWO Sea survival Szczecin – przetrwanie na morzu

Oferowane przez nas zajęcia to kompleksowa wiedza z zakresu zachowania się podczas niebezpieczeństwa na morzu. Program został stworzony z myślą o osobach pracujących na turbinach wiatrowych rozmieszczonych na wodzie.  Kursanci na szkoleniu nie tylko nabędą wiedzę teoretyczną, będą oni także w stanie znaleźć praktyczne rozwiązania potencjalnych zagrożeń i uratować życie sobie i innym. Skorzystaj z kursu GWO Sea survival Białystok – przetrwanie na morzu (offshore rescue). Bo większa wiedza to większe bezpieczeństwo i szansa na wyjście cało z ekstremalnej sytuacji.

Szczegóły kursu GWO Sea Survival

Celem modułu przetrwania na morzu BST, że delegaci:

 • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.
 • Zrozumieją i opiszą zalety i ograniczenia różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.
 • Zademonstrują bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.
 • Wykażą wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.
 • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.
 • Nabędą umiejętność odzyskania i udzielania pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.
 • Będą w stanie dokonać ewakuacji z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)
 • Zademonstrują indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.

Po odbyciu kursu GWO Sea Survival Białystok  – osoba przeszkolona nabierze także pewności siebie oraz dostanie wszelką dokumentację potwierdzającą umiejętności i posiadaną wiedzę. Delegat będzie odtąd mógł podjąć zatrudnienie w warunkach niebezpiecznych. Jeśli interesuje Cię praca na pełnym morzu, nie zwlekaj. Koniecznie zapisz się na kurs.

Kliknij tutaj, aby zobacz inne nasze szkolenia.
W przypadku pytań, odezwij się do nas. Czekamy na Twój kontakt.

POZNAJ CENĘ I SZCZEGÓŁY!

GWO Working at Heights – praca na wysokościach Szczecin

Wiesz czego dotyczy moduł GWO working at heights? Jest on jedną z części Basic Safety Training. Program oferuje delegatom szkolenie z zakresu BHP podczas wykonywania zadań na turbinie wiatrowej. Kurs Working at Heights powstał w trosce o bezpieczeństwo pracowników branży OZE, ponieważ w tym zawodzie ryzyko wypadku jest stosunkowo wysokie. Mimo to, dzięki stosowaniu się do procedur bezpieczeństwa można je skutecznie ograniczyć.

Każdy z elementów Basic Safety Training stanowi podstawowe kompetencje dla techników turbin wiatrowych, dlatego jest to szkolenie elementarne. Moduł GWO praca na wysokości stanowi więc Twoją przepustkę do branży. Rozpoczęcie jakiejkolwiek czynności bez BST na turbinie wiatrowej jest niemożliwe.

Co się składa na GWO Working at Heights – praca na wysokości?

Celem modułu „Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

 • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach, charakterystyczną dla grupy roboczej,
 • Uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach,
 • Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej, w tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp,
 • Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania sprzętu ochrony osobistej. Zalicza się do niej np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych,
 • Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
  Zalicza się do niego używanie uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej.
  Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie,
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych,
 • Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych
  i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

Kurs GWO możesz odbyć w Polsce, więc warto skorzystać z okazji. Dowiedz się więcej na temat kursów, ponieważ tylko dobry start zapewni Ci świetlaną przyszłość.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ KURSU GWO WORKING AT HEIGHTS

GWO Fire Awareness – Świadomość pożarowa Szczecin

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Fire Awareness?  Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ to ważne elementy, ponieważ są związane z bezpieczeństwem na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więc wszystkiego na temat jednego z modułów Basic Safety Training. Wiemy jak ważna jest lokalizacja, dlatego kurs organizujemy także w Polsce.

Kurs GWO Fire Awareness zawiera w sobie teorię oraz praktykę, bowiem zależy nam na kompleksowym szkoleniu. Tylko wykształcenie odpowiednich nawyków gwarantuje sukces, więc program zawiera scenariusze w obliczu zagrożenia pożarowego.

Co zawiera GWO Fire Awareness?

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest, że:

 • Delegaci będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia,
 • Uczestnicy będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń,
 • Delegaci będą w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych,
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, Zaliczają się do tego procedury wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej,
 • Delegaci będą w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru,
  w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Zwiększenie świadomości pożarowej daje większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Kurs Fire Awareness, podobnie jak inne szkolenia BST skupia się na procedurach. Program dostosowano tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków w środowisku turbin wiatrowych.

Postaw na najwyższą jakość

W branży OZE kluczową rolę odgrywa certyfikacja, dlatego pracodawcy respektują szkolenia GWO. Po ukończeniu kursu BST otrzymasz certyfikat i wpis do bazy danych WINDA, więc zostanie on udokumentowany. Odwiedź stronę Global Wind Consulting, ponieważ oferuje ona pakiet kursów akredytowanych przez GWO. W razie wątpliwości, nie wahaj się pytać, bowiem chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

SPRAWDŹ CENĘ KURSU I DOSTĘPNOŚĆ

 

GWO First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna Szczecin

Poznaj szkolenie GWO First Aid. Pierwsza pomoc przedmedyczna to jeden z modułów Basic Safety Training, który organizujemy w Polsce. Szkolenie możesz ukończyć w pakiecie, razem z Fire Awareness, Working at Height, Manual Handling i opcjonalnie Sea Survival. Punktem skupienia szkoleń jest bezpieczeństwo, dlatego każdy z kursów jest oparty o aktualne procedury prawne. Zajęcia w ośrodkach prowadzą wyszkoleni technicy z wieloletnim stażem, ponieważ wiemy jak ważna jest praktyka. Zobacz inne kursy.

Co zawiera GWO First Aid?

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

 • Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Potrafią przeprowadzić ją w w bezpieczny sposób. Ponadto działania są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego. Są także zgodne z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.
 • Uczestnicy są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.
 • Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego „C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

Program kursu GWO First Aid zwiększy Twoją pewność siebie podczas zagrożeń, ponieważ daje praktyczną wiedzę. Postępowanie ratunkowe to temat ważny, więc warto poświęcić mu wiele uwagi. Pierwsza pomoc to jeden z najważniejszych kursów GWO, dlatego że ma on bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Delegaci podczas symulacji wydarzeń dowiedzą się jak reagować, ponieważ program zawiera symulację realnych zdarzeń.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ SZKOLENIA