GWO Basic Technical Training – moduł instalacyjny

Wiesz jak wygląda szkolenie GWO Basic Technical Training – kurs instalacyjny? Szkolenie GWO Basic Technical Training kurs instalacyjny ma na celu uzupełnienie pakietu kursów z zakresu BHP (Basic Safety Training) oraz ujednolicić podstawowe szkolenia techniczne.

Zobacz na czym polega szkolenie Basic Technical Training.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Basic Technical Training składa się z trzech modułów oraz dodatkowego – modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony, po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym. Celem modułu instalacyjnego jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Kursy można prowadzić niezależnie od siebie, lub jako jednolite szkolenie.

Moduł instalacyjny nie jest częścią obowiązkowego szkolenia BTT.

Decyzja, czy to szkolenie chcesz zrobić, należy do Ciebie.

Miej na uwadze, że pracodawca może wymagać od Ciebie pełnego zestawu czterech szkoleń.

Kupując u Nas pełny pakiet BTT, zapłacisz mniej

Podstawowe Szkolenie Techniczne GWO, dzieli się na następujące cztery moduły:

JAKI JEST CEL KURSÓW I SZKOLEŃ GWO BASIC TECHNICAL TRAINING?

Moduły BTT gwarantują, że jako uczestnik szkolenia, będziesz miał świadomość zagrożeń napotkanych podczas pracy nad systemami hydraulicznymi, mechanicznymi i elektrycznymi.

Dodatkowo podczas modułu Instalacyjnego, dowiesz się i zrozumiesz zagrożenia i ryzyka, jakie niesie za sobą wykonywanie instalacji / wznoszenie turbiny wiatrowej na lądzie (onshore) i morzu (offshore).

Obejrzysz filmy oraz otrzymasz materiały ilustrujące metody instalacji, abyś mógł sam ocenić, jak zaawansowane są to prace i czy jesteś gotowy na to wyzwanie.

Dzięki BTT, poznasz sposoby kontrolowania i minimalizowania ryzyka podczas prac technicznych, a tym samym uzyskasz “bilet do pracy na lądzie i na morzu w branży wiatrowej”.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM KURSIE?

 • BTT kierujemy głównie do osób, które nie mają doświadczenia w środowisku turbin wiatrowych w zakresie systemów hydraulicznych, mechanicznych czy elektrycznych.
 • Szkolenie jest również dla tych, którzy pragną ujednolicić swoją wiedzę, z innymi tego typu szkoleniami.
 • Dzięki BTT możesz podnieść kwalifikacje.

Jeżeli posiadasz już pewną wiedzę na temat tych obszarów, o których mówi GWO BTT, ale nie konkretnie w zakresie turbin wiatrowych, również jest to kurs dla Ciebie.

CELE MODUŁU INSTALACYJNEGO BTT

Celem modułu instalacyjnego BTT, jest przekazanie Tobie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), ponieważ są one wymagane w pracy. Wiedza i umiejętności są przekazywane z wykorzystaniem bezpiecznych procedur pracy, więc i odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Aby wziąć udział w module instalacyjnym BTT, musisz najpierw uzyskać certyfikat w module mechanicznym BTT

CELE KURSU BTT INSTALACYJNEGO

Moduł instalacyjny BTT powinien gwarantować, że będziesz w stanie:

 1. określać główne czynności instalacyjne i wyjaśniać ogólne ryzyko i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji,
 2. objaśnić system list kontrolnych w trakcie całego procesu instalacji,
 3. wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji,
 4. objaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji,
 5. omówić podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych,
 6. przedstawić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem,
 7. objaśnić podstawowe urządzenia mechaniczne,
 8. zademonstrować sposób wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasady i normy obchodzenia się z kablami i ich instalowania,
 9. wyjaśnić podstawowe instalacje hydrauliczne,
 10. omówić zasady działania zewnętrznych prądnic podczas instalacji,
 11. objaśnić zasady odbiorów po-wykonawczych.

 CZAS TRWANIA GWO BASIC TECHNICAL TRAINING MODUŁ INSTALACYJNY

Przedstawiony przez nas poniżej czas trwania szkolenia jest orientacyjny.

Instruktor może zadecydować, który element szkolenia wymaga poświęcenia większej lub mniejszej uwagi, pod warunkiem zachowania integralności programu.

Niektóre elementy teoretyczne, dostarczamy podczas ćwiczeń praktycznych, ponieważ, szkolenie jest dynamiczne i atrakcyjne.

Jeśli moduły dostarczamy, jako część jednolitego szkolenia, wówczas wspólne elementy „wprowadzenie” i „ocena” są łączone, skracając całkowity czas szkolenia.

W planach zajęć każdego z modułów sugeruje się, w jaki sposób można to osiągnąć.

MODUŁY – CZAS TRWANIA W RAMACH POŁĄCZONEGO KURSU:

 • Mechaniczny 13,67 godzin 
 • Elektryczny 9,92 godzin
 • Hydrauliczny 8,92 godzin

OGÓŁEM 31,67 godzin

Szkolenie w ciągu dnia nie może przekroczyć 10h dydaktycznych, z uwzględnieniem przerw.

W ramach szkoleń zapewniamy napoje, posiłki oraz podróże pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi, ponieważ wierzymy, że najwyższa jakość usług zaowocuje.

Kurs mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny 

W ramach szkolenia łączonego, całkowity czas trwania szkolenia szacuje się na przynajmniej 4 dni (co przekłada się na 31 godzin i 40 minut efektywnej pracy).

Moduł mechaniczny i instalacyjny ( połączone szkolenie)

Czas trwania kursu, szacuje się na co najmniej 4 dni  (czyli minimum 30 godzin i 55 minut efektywnego czasu szkolenia).

W przypadku szkolenia realizowanego jako osobne moduły, operatywny czas szkolenia dla każdego modułu jest następujący:

– Moduł mechaniczny szacuje się jako kurs 2-dniowy (ok 13 godzin i 40 minut).
– Moduły elektryczny i hydrauliczny są oceniane jako 1,5-dniowe kursy (minimum 9 godzin 55 minut dla modułu elektrycznego i co najmniej 8 godzin 55 minut dla modułu hydraulicznego).
– Moduł instalacyjny szacuje się jako kurs 2,5-dniowy (co najmniej 17 godzin i 40 minut).

Umiejętności praktyczne szkolenie GWO Basic Technical Training

Część teoretyczna kursów prezentujemy w formie slajdów, a praktyczną – warsztatów lub labolatoriów, więc ma ono działanie kompleksowe.

Ważność certyfikatów GWO Basic Technical Training

Nabywając podstawowe szkolenie techniczne, uzyskujesz bezterminowe kwalifikacje, więc warto je przemyśleć.

Przyjmujemy, że BTT i Blade Repair powinno się odnowiać, jeżeli nie wykonujesz danego zawodu lub specjalizacji dłużej niż 5 lat. To nie musi być ciągłe wykonywanie tej pracy, ponieważ warto zadbać o odmienność.

Onshore i offshore – Szkolenie GWO Basic Technical Training

Basic Technical Training jest respektowany zarówno w pracach na morzu (offshore) jak i na lądzie (onshore) w ten sam sposób pomimo, iż pewne elementy pracy mogą się różnić jak pre-assembly. Na morzu i lądzie potrzebne są kusry, ponieważ bez nich nie można wykonywać czynności w środowisku turbin wiatrowych.

PRACODAWCY, CORAZ CZĘŚCIEJ WYMAGAJĄ PEŁNEGO PAKIETU BTT, NAWET DO NAJPROSTSZYCH PRAC, WIĘC WARTO GO MIEĆ!

Zwiększ swoje szanse na pracę i rozpocznij szkolenia już dziś

Pamiętaj, u nas możesz dostać atrakcyjne formy finansowania z PARP i EFS. Uzyskaj pomoc od 20% do 90 % wartości szkolenia!